Значение на химически

химѝчески
химѝческа, химѝческо, мн. химѝчески, прил.
1. Който се отнася до химия. Химическо съединение.
2. В който се използват продукти, средства на химията. Химическа обработка на почвата. Химическо чистене. Химическа война.
3. Който е предназначен за изследвания по химия или за приложението им в практиката. Химически комбинат. Химически кабинет.Химически молив. Вид молив, чийто писец се разтваря във вода.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".