Значение на хилозоизъм

Учение, според което всички форми на материята притежават чувсвителност и жизнедеятелност; всеодушевеност на природата.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".