Значение на хидравлика

хидра̀влика
ж, само ед. Спец. Наука, която изучава физичните свойства на течностите и приложението им в техниката.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32455 термина и с 33367 описания.

Последното добавено описание е на терминът "кемаф".