Значение на хигиена

хигиѐна
ж., само ед.
1. Спец. Дял от медицината, който проучва причините за болестите и условията за запазване на здравето.
2. Чистотата като условие за здраве. Поддържам добра хигиена.
3. Мерки и правила за запазване на здравето, често свързани с характера на професията. Хигиена на научния труд. // прил. хигиѐнен, хигиѐнна, хигиѐнно, мн. хигиѐнни.

create

Термин на деня


кмет

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".