Значение на хетерогенен

хетерогѐнен
хетерогѐнна, хетерогѐнно, мн. хетерогѐнни, прил. Нееднороден, разносъставен, смесен. Хетерогенно общество. // същ. хетерогѐнност, хетерогенността̀, ж.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".