Значение на хералдика

хера̀лдика
ж., само ед. Спец.
1. Наука, която изучава родословието и символите на аристократичните родове.
2. Наука, която изучава гербовата символика и описва гербовете, както и съвкупността от всички гербове. // прил. хералдѝчески, хералдѝческа, хералдѝческо, мн. хералдѝчески.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".