Значение на хемисфера

полукълбо; полусфера

Употреба и правопис на хемисфера

Лявата и дясната хемисфера изпълняват различни роли по отношение на двигателните, сензорните, перцептивните, когнитивните, езиковите, емоционално-поведенческите и други мозъчни функции.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32455 термина и с 33367 описания.

Последното добавено описание е на терминът "кемаф".