Значение на хармония

мн. хармонии, ж. Приятно съчетание на едновременно звучащи тонове; благозвучие. 2. Съгласуваност, съразмерност между частите на тялото. 3. Приятно съчетание на цветове. 4. Прен. Съгласие, разбирателство, единомислие. В хармония.--- В съответствие, в съгласие, в съзвучие.

Употреба и правопис на "хармония"

Гласовете им са в хармония. 2. Хармония в пропорциите в сградата. 3. Дрехата беше пъстра, но цветовете ѝ бяха в невероятна хармония. 4. В дома им цареше хармония.

Значение на хармония

мн. хармонии, ж. Приятно съчетание на едновременно звучащи тонове; благозвучие. 2. Съгласуваност, съразмерност между частите на тялото. 3. Приятно съчетание на цветове. 4. Прен. Съгласие, разбирателство, единомислие. В хармония.--- В съответствие, в съгласие, в съзвучие.

Употреба и правопис на "хармония"

Гласовете им са в хармония. 2. Хармония в пропорциите в сградата. 3. Дрехата беше пъстра, но цветовете ѝ бяха в невероятна хармония. 4. В дома им цареше хармония.

Значение на хармония

мн. хармонии, ж. Приятно съчетание на едновременно звучащи тонове; благозвучие. 2. Съгласуваност, съразмерност между частите на тялото. 3. Приятно съчетание на цветове. 4. Прен. Съгласие, разбирателство, единомислие. В хармония.--- В съответствие, в съгласие, в съзвучие.

Употреба и правопис на "хармония"

Гласовете им са в хармония. 2. Хармония в пропорциите в сградата. 3. Дрехата беше пъстра, но цветовете ѝ бяха в невероятна хармония. 4. В дома им цареше хармония.

Значение на хармония

хармо̀ния
мн. хармо̀нии, ж. Приятно съчетание на едновременно звучащи тонове; благозвучие. Гласовете им са в хармония.
2. Съгласуваност, съразмерност между частите на цялото. Хармония в пропорциите на сградата.
3. Приятно съчетание на цветове. Дрехата беше пъстра, но цветовете ѝ бяха в невероятна хармония.
4. Прен. Съгласие, разбирателство, единомислие. В дома им цареше хармония.В хармония. В съответствие, в съгласие, в съзвучие.