Значение на характерен

хара̀ктерен
и характѐрен, хара̀ктерна и характѐрна, хара̀ктерно и характѐрно, мн. хара̀ктерни и характѐрни, прил.
1. Който е присъщ, който характеризира. Характерна за него усмивка. Характерно за епохата облекло. Характерно държание.
2. Който има специфични черти, рязко отличаващи го особености. Характерен глас. // нареч. хара̀ктерно и характѐрно. // същ. хара̀ктерност и характѐрност, характерността̀, ж.