Значение на хаос

ха̀ос
м., само ед. Бъркотия, безпорядък, безредие. Преди заминаване във всяка къща настъпва хаос.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32455 термина и с 33367 описания.

Последното добавено описание е на терминът "кемаф".