Значение на хайк

Арменски митичен герой; един от епонимите на арменците. Баща на Арменак и основател на арменската държава. Широко разпространен персонаж в арменската фолклорна литературна традиция.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32455 термина и с 33367 описания.

Последното добавено описание е на терминът "кемаф".