Значение на хабитус

Хабитус - външен облик, изглед Всички минерали, с малки изключения, са кристални, т.е. притежават характерни кристални форми. Те се определят от правилното вътрешно подреждане на частичките, които ги изграждат, от химизма на минерала, от условията на образуването им – температура, налягане, концентрация на разтвора, от който кристализират. При точно определени условия се образува определен тип Хабитус (външен облик, изглед) на минералите.

Значение на хабитус

(мед.) (лат. habitus) Телосложение - съвкупност при човек от външни признаци. Храстовиден облик (хабитус)

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32456 термина и с 33369 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гътам".