Значение на функция

фу̀нкция
мн. фу̀нкции, ж.
1. Професионално или друго задължение, поле на дейност; предназначение, длъжност, роля. Неговата функция е да подбира най-важното.
2. Спец. Дейност, употреба, работа на някакъв орган. Бъбречна функция.
3. Прен. Явление, което е свързано с развитието на друго явление или произтича от него. Бездействието е функция на дългите години мълчаливо търпение.
4. Спец. В математиката – променлива величина, която се изменя в зависимост от изменението на друга величина.

create

Термин на деня


кмет

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".