Значение на фронт

фронт
фро̀нтът, фро̀нта, мн. фро̀нтове, (два) фро̀нта, м.
1. Разгърната и обърната с лице към противника войска, заедно с територията, върху която е разположена. Преминавам фронта.
2. Част от войска в определена позиция от гледище на цялостното разположение. Ляв фронт. Преден фронт.
3. Прен. Обединение на обществени сили за съвместно действие в едно направление. Демократичен фронт.
4. Прен. Област, сфера на колективна дейност за постигане на някаква цел. На литературния фронт. // прил. фро̀нтов, фро̀нтова, фро̀нтово, мн. фро̀нтови (в 1 знач.). // прил. фронтовѝ, фронтова̀, фронтово̀, мн. фронтовѝ (в 1 знач.). • Държа фронта. Боря се за нещо, отстоявам нещо. • Изпускам фронта. Отказвам се от съпротивата си, оставям се да бъда победен. • Откривам фронт. Започвам борба.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".