Значение на фреска

фрѐска
мн. фрѐски, ж. Рисунка с водни бои върху прясна мазилка, обикн. в църкви; стенопис.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".