Значение на френология

Учение за съществуването на зависимост между психическите способности на човека и формата на черепа му, създадено от австийския лекар Ф. Й. Гал (1758—1828) и впоследствие научно опровергано.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32455 термина и с 33367 описания.

Последното добавено описание е на терминът "кемаф".