Значение на фреквенция

фреквѐнция
ж., само ед. Честота в появата или в употребата. // прил. фреквѐнтен, фреквѐнтна, фреквѐнтно, мн. фреквѐнтни.