Значение на фрапантен

фрапа̀нтен
фрапа̀нтна, фрапа̀нтно, мн. фрапа̀нтни, прил. Който фрапира; поразителен. Фрапантно облекло. Фрапантни думи. // нареч. фрапа̀нтно. // същ. фрапа̀нтност, фрапантността̀, ж.