Значение на францисканец

рел. Член на ордена на миноритите на св. Франциск Асизки основан в Италия (1207—1209). Членовете били облечени в проста кафява роба и ходели боси със сандали; известни са още като просяшкия орден. Заедно с доминиканците осъществяват функциите на Инквизицията, а от 1256 г. активно участват в образователната дейност в университетите.