Значение на фракциониране

(хим.) Процес, който използва топлина за разделяне на едно вещество на съставни елементи.

Значение на фракциониране

(хим.) Процес, който използва топлина за разделяне на едно вещество на съставни елементи.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32456 термина и с 33369 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гътам".