Значение на фрагментиране

(файлова система) Процес при който файловете се записват върху група свободни парчета от диска а не на поредни клъстери.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".