Значение на фолклор

фолкло̀р
м., само ед. Спец. Устното народно творчество, създадено през вековете – песни, приказки, пословици, анекдоти и др. // прил. фолкло̀рен, фолкло̀рна, фолкло̀рно, мн. фолкло̀рни. Фолклорен ансамбъл.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32455 термина и с 33367 описания.

Последното добавено описание е на терминът "кемаф".