Значение на филтър

фѝлтър
мн. фѝлтри, (два) фѝлтъра, м.
1. Прибор, устройство и др. за пречистване на течности, газове и др.
2. Помещение в болнично заведение за приемане на болни преди разпределението им по общи болнични стаи, за да се избегне внасяне на зараза.

create

Термин на деня


кмет

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".