Значение на философия

филосо̀фия
мн. филосо̀фии, ж.
1. Спец. Само ед. Наука за най-общите закономерности в развитието на природата, обществото и човешкото мислене.
2. Прен. Разг. Система от възгледи, концепции, убеждения; мироглед. Всеки има своя философия.
3. Прен. Разг. Само мн. Безсъдържателни, празни приказки, разсъждения. Стига с тези философии.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".