Значение на филиал

филиа̀л
мн. филиа̀ли, (два) филиа̀ла, м. Относително самостоятелно подразделение на институция, предприятие. Филиал на библиотека. Филиал на университет. // прил. филиа̀лен, филиа̀лна, филиа̀лно, мн. филиа̀лни.