Значение на филателия

филатѐлия
ж., само ед. Колекциониране и подреждане на марки, обикн. пощенски. // прил. филатѐлен, филатѐлна, филатѐлно, мн. филатѐлни. Филателна изложба.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32471 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".