Значение на физически

физѝчески
физѝческа, физѝческо, мн. физѝчески, прил.
1. Който се отнася към физика (в 1 знач.); физичен. Физически явления.
2. Който се отнася до тялото на човек; телесен. Физическо здраве. Физическа немощ. Физическа смърт.
3. Който е свързан с мускулната дейност. Физически усилия.
4. Който се отнася към интимните взаимоотношения. Физическа близост. Физически контакт.Физическа география. Спец. Дял от географията, който изучава процесите и явленията в твърдата, водната и въздушната обвивка на земята. • Физическа култура. Физкултура. • Физическо възпитание. Физкултура. • Физическо лице. Човекът като правен субект.