Значение на физика

фѝзика
ж., само ед.
1. Спец. Наука, в която се изучават свойствата и строежът на материята, нейното движение и изменение, както и закономерностите в природните явления.
2. Прен. Разг. Телосложение, тяло на човек. Добра физика. Спортна физика. // прил. физѝчен, физѝчна, физѝчно, мн. физѝчни. Физични явления.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".