Значение на фетва

Фетва означава становище по теологичен или правен въпрос, базирайки се на източници на ислямското право. Лицето издаващо това становище се казва муфти. Фактът, че в Исляма няма централен орган (на световно ниво), който да издава фетва, теолози от различни краища по света се ангажират с подобна дейност. Принципно фетва се издава по въпроси, които не са ясно регламентирани в Корана и сюннета, като най-често биват засягани казуси породени от техническото развитие на науката. Муфти трябва да притежава определени знания и качества, а при издаването на фетва се съобразява с обстановката и обществото, в което се намира, но в никакъв случай издадената от него фетва не може да противоречи на Корана и сюннета. Фетва няма задължителен характер, което означава, че не е задължително издадената фетва да се прилага на практика, както и че друг теолог може да даде различна фетва от вече издадената такава. В различните епохи също може да се издава различна фетва.

Значение на фетва

Фетва означава становище по теологичен или правен въпрос, базирайки се на източници на ислямското право. Лицето издаващо това становище се казва муфти. Фактът, че в Исляма няма централен орган (на световно ниво), който да издава фетва, теолози от различни краища по света се ангажират с подобна дейност. Принципно фетва се издава по въпроси, които не са ясно регламентирани в Корана и сюннета, като най-често биват засягани казуси породени от техническото развитие на науката. Муфти трябва да притежава определени знания и качества, а при издаването на фетва се съобразява с обстановката и обществото, в което се намира, но в никакъв случай издадената от него фетва не може да противоречи на Корана и сюннета. Фетва няма задължителен характер, което означава, че не е задължително издадената фетва да се прилага на практика, както и че друг теолог може да даде различна фетва от вече издадената такава. В различните епохи също може да се издава различна фетва.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".