Значение на фестон

фесто̀н
мн. фесто̀ни, (два) фесто̀на, м.
1. Украшение по края на дреха, покривка и др. с дъговидна форма.
2. Архитектурно, скулптурно и др. украшение във вид на падащи гирлянди от цветя.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".