Значение на фестивал

фестива̀л
мн. фестива̀ли, м.
1. Преглед на постиженията в определен вид изкуство. Музикален фестивал. Фестивал на художествената самодейност.
2. Голям, масов обществен празник. Фестивал на младежта и спорта. // прил. фестива̀лен, фестива̀лна, фестива̀лно, мн. фестива̀лни. Фестивален комплекс.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".