Значение на феноменализъм

Нагласа, при която се счита, че познаваме само явления, но не и същността на нещата. Идеалистическо философско учение, което отрича възможността за познаване на същността на предметите и смята, че може да се познае само външната им феноменална страна.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".