Значение на федерален

федера̀лен
федера̀лна, федера̀лно, мн. федера̀лни, прил.
1. Който е образуван като федерация, който представлява федерация; съюзен. Федерална държава.
2. Който се отнася до федерация. Федерални власти. Федерален окръг.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".