Значение на фасонка

фа̀сонка
мн. фа̀сонки, ж. Приспособление от изолационен материал с поставени клеми за свързване на електрическа лампа към мрежата.