Значение на фантастика

фанта̀стика
ж., само ед.
1. Недействителен, чуден, въображаем елемент в нещо. Разказите за извънземни са изпълнени с фантастика.
2. Художествени произведения, в които се описват необикновени, невероятни, свръхестествени събития. Научна фантастика.