Значение на фактор

фа̀ктор
фа̀ктори, (два) фа̀ктора, м.
1. Основно обстоятелство, причина, движеща сила на процес или явление; условие. Необходим фактор. Факторът време.
2. Прен. Човек, който заема отговорна длъжност, от когото зависят много неща. В своята област той е фактор.Рисков фактор. Съвкупност от предпоставки, които създават опасност, несигурност в дадено начинание.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".