Значение на учудвам

учу̀двам
учу̀дваш, несв. и учу̀дя, св.; кого. Предизвиквам почуда; удивлявам, смайвам. Учудваш ме с енергията си.учудвам се/учудя се. Изпитвам удивление, смайване. Учудвам се на търпението му. //същ. учу̀дване, ср. //прил. учу̀ден, учу̀дена, учу̀дено, мн. учу̀дени. Учудени очи.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".