Значение на учреждение

учреждѐние
мн. учреждѐния, ср. Организация в рамките на едно ведомство. Държавно учреждение. Здравно учреждение. //прил. учреждѐнски, учреждѐнска, учреждѐнско, мн. учреждѐнски.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".