Значение на утопичен

утопѝчен
утопѝчна, утопѝчно, мн. утопѝчни, прил. Който е неосъществим, химеричен. //същ. утопѝчност, утопичността̀, ж.Утопичен социализъм. Спец. Учение за съвършен обществен строй, основан върху общност на имуществото, задължителен труд и разпределение на благата по равно.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".