Значение на утвърждавам

утвържда̀вам
утвържда̀ваш, несв. и утвърдя̀, св.; какво/кого.
1. Узаконявам, приемам окончателно, легализирам. Утвърдиха назначаването му. Утвърдиха предложения проект.
2. Затвърдявам, укрепвам, стабилизирам (власт, позиции, убеждения и др.). – утвърждавам се/утвърдя се. 1. Ставам стабилен, здрав, сигурен. Властта им се утвърди. Положението му на лидер се утвърди.
2. Налагам се, получавам признание (с дейност, идеи и др.). Утвърди се като добър учител. //същ. утвържда̀ване, ср. //прил. утвърдѐн, утвърдѐна, утвърдѐно, мн. утвърдѐни.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".