Значение на устрем

у̀стрем
мн. у̀стреми, (два) у̀стрема, м.
1. Подем, порив, насочена стихия. Устрем към свобода. Устрем към образование.
2. Пристъп, напор, удар. //прил. устремѐн, устремѐна, устремѐно, мн. устремѐни. Устремен към любовта си. //същ. устремѐност, устремеността̀, ж.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".