Значение на установявам

установя̀вам
установя̀ваш, несв. и установя̀, св.; какво.
1. Въвеждам, устройвам, утвърждавам. Установявам ред и законност. Установявам извънредно положение в страната.
2. Откривам, констатирам (като изчислявам, изяснявам, проучвам). Установявам размера на щетите от бурята. Установявам наличния капитал. Установявам фактите. Установявам престъпление. Установих, че ме е излъгал.установявам се/установя се. 1. Утвърждавам се, въвеждам се, наставам. Установи се ред и тишина. Установи се топло време.
2. Спирам се някъде, устройвам се за по-дълго. Установих се да живея в София. //прил. установѐн, установѐна, установѐно, мн. установѐни. Установени навици.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".