Значение на установка

устано̀вка
мн. устано̀вки, ж.
1. Ръководно указание, директива.
2. Уредба, устройство. Заводска установка.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".