Значение на устав

у̀став
мн. у̀стави, (два) у̀става, м. Сбор от правила за устройството и дейността на организация; правилник. м., само ед. Спец. Тържествено и красиво писмо, използвано в славянски ръкописи от Х до ХIV в. – буквите са геометрично правилни, думите не са отделени; уставно писмо.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32456 термина и с 33369 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гътам".