Значение на успешен

успѐшен
успѐшна, успѐшно, мн. успѐшни, прил. Който е сполучлив, резултатен, благополучен. Успешна сделка. Успешно пътуване.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".