Значение на услуга

услу̀га
мн. услу̀ги, ж.
1. Действие в полза или в изгода на друг (човек, учреждение и др.). Правя услуга. Моля за услуга.
2. Обикн. мн. Битово обслужване, улеснения. Комунални услуги. Пощенски услуги.Мечешка услуга. Разг. Услуга, която е замислена като вреда или се оказва вредна. • В услуга на. За доброто на.