Значение на усложнение

усложнѐние
мн. усложнѐния, ср.
1. Затруднение, заплитане на положението; бъркотия, пречка; трудност, която възниква допълнително. Поради лошото време настъпват усложнения в транспорта. Случаят предизвика усложнения в отношенията ни. Усложнения в строителството.
2. В медицината – последици от едно заболяване, засягащи и други органи.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32471 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".