Значение на условие

усло̀вие
мн. усло̀вия, ср.
1. Обстоятелство, от което зависи нещо. Ще дойда при условие, че не вали. Дъждът е необходимо условие за растежа.
2. Изискване, уговорено обстоятелство при договаряне. Изложих писмено условията си за общата работа.
3. Обстоятелства на живот, работа; обстановка, конюнктура. Работя при трудни условия. Икономическите условия в държавата.
4. Обикн. мн. Обстоятелства, факти, от които се изхожда. Условия на математическа задача.При условие че. Като съюз. Ако. • В условията на. При дадените обстоятелства.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32471 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".