Значение на умлаут

у̀млаут
м., само ед. Спец. В езикознанието – изменение на артикулацията и тембъра на някои гласни под влияние на йота от следваща сричка (в германските езици).

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".