Значение на увлекателен

увлека̀телен
увлека̀телна, увлека̀телно, мн. увлека̀телни, прил. Който увлича; интересен, интригуващ. Увлекателна приказка. Увлекателен роман. //нареч. увлека̀телно. Разказвам увлекателно.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".